Minutu před obřadem!

autor: Jana Hanzelková (Kubáčová)

 

Vyplašená.

Zřejmě jako každá žena.

 

V bílých šatech nervózně kráčím uličkou

- dušičku maličkou -

a těším se a bojím zároveň.

 

Stojí u oltáře, mhouří oči proti slunci, usmívá se

a z výrazu jeho tváře

čtu lásku, a obdiv k mojí kráse.

 

Když postavím se vedle něj

letmo se mě dotkne

a já v tu chvíli vím

že tu stojím přesně s tím

o kom celý život sním…!