Magické datum svatbyZajímá Vás, jaké datum svatby je vhodné zrovna pro Vás dva?
Podívejte se sem: http://www.magic-horoscope.com/wedding/index.php


Pro ty z Vás, kdo nemluví anglicky, přikládám nápovědu:

Příznivé svatební termíny

Slibné datum svatby může být klíčové pro společný život. Definuje totiž budoucnost nejen pro manželství samotné, ale i pro každého z manželů.

Výsledek následujícího testu pro zjištění Vašeho ideálního data je platný pro ty, kdo se berou a žijí v časovém pásmu GMT (pozn.: tedy i pro Česko a Slovensko).

Tato astro-zkouška se provádí tak, že je možné vzít v úvahu jen ty parametry, které jsou důležité pro vás a ty, které se Vám jeví jako zbytečné, naopak vynechat.

Samozřejmě, že pokud byste se obrátili na astrologa, jeho výsledky budou mnohem přesnější, berte proto tento výpočet spíše jako orientační.

 

NÁPIS NAD TABULKOU:

Prosím, vyplňte níže uvedený formulář, abychom astrologicky zohlednili data příznivá právě pro Vaši svatbu:

 

POLÍČKA V TABULCE

Rok svatby

Den manželova narození

Den nevěstina narození

Níže zaškrtněte první pole v případě, že chcete zohlednit aspekt, který se váže k tomuto výroku:

 


PRVNÍ POLE K ZAŠKRTNUTÍ:

Je známo, že vztahy v manželství se vyvíjí lépe, pokud je sňatek uzavírán v době, kdy měsíc narůstá, tedy mezi novoluním a úplňkem.

Chci tedy zohlednit tento fakt a tato data vyřadit z výsledků.

 

DRUHÉ POLE K ZAŠKRTNUTÍ

Manželství není vhodné uzavírat v době, kdy se planeta partnerství a lásky - Venuše, začne pohybovat v opačném směru.

Chci tedy zohlednit tento fakt a tato data vyřadit z výsledků.

 

TŘETÍ POLE K ZAŠKRTNUTÍ

A další kontraindikace. Sňatek není vhodné uzavřít ani ve dnech, kdy jsou „vztahy“ mezi sluncem a měsícem vypjaté (např. v první a poslední čtvrtině měsíce nebo za úplňku). Slunce totiž představuje mužské aspekty a měsíc ženské, a to, že jsou v daném okamžiku nesourodé, znamená větší nebezpečí toho, že se v nové rodině mezi manželi vyskytnou pochybnosti, partneři nemusí žít v harmonii a mohou se častěji vyskytovat nesouhlasné postoje.

Chci tedy zohlednit tento fakt a tato data vyřadit z výsledků.

 

ČTVRTÉ POLE K ZAŠKRTNUTÍ

Vhodný čas říct si ano také není v době, kdy se Venuše, patronka lásky nachází ve znamení Berana, Panny nebo Štíra. Toto spojení není vhodné pro partnerská soužití.

Chci tedy zohlednit tento fakt a tato data vyřadit z výsledků.

 

PÁTÉ POLE K ZAŠKRTNUTÍ

Podle četných pověr je nejhorším měsícem pro uzavření manželství měsíc květen. Překvapivě se tyto pověry vyskytují téměř napříč všemi státy a kulturami a vědci ji považují za jednu z nejstarších pověr v historii lidstva. Například už Ovidius varoval před svatbou v květnu…

Chci tedy zohlednit tento fakt a tato data vyřadit z výsledků.

 

ŠESTÉ - A POSLEDNÍ - POLE K ZAŠKRTNUTÍ

Má se za to, že rodinný život bude mnohem úspěšnější, když bude sňatek uzavřen 4., 5., 7., 10. nebo 11. měsíc od je/jí/ho dne narození.

Chci tedy zohlednit tento fakt a tato data zařadit do výsledků.