Symbolický svatební obřad

Symbolický svatební obřad je zajímavá alternativa pro ty, kdo již z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou uzavřít právoplatný sňatek.

Je tedy určen zejména těm:

- kdo by rádi znovu obnovili svůj svatební slib
- kdo by byli rádi oddáni někým, kdo k tomu nemá potřebné kompetence
(např. příbuzným, přítelem...)
- kdo si přejí vzít se na místě, kam si úředníci netroufají
- nebo způsobem, který se neslučuje s osobním přesvědčením či vkusem daného oddávajícího
- kdo uzavřeli právoplatné manželství s cizincem v zahraničí...
... a v ČR si přejí jej pouze symbolicky obnovit před druhou částí rodiny, známými a kamarády, aniž by
museli znovu vyřizovat potřebná povolení


POZOR! Podmínka  toho, že oba snoubenci musí být buďto již SPOLU sezdáni nebo OBA svobodní, dále svéprávnosti, způsobilosti k právním úkonům, dobrého psychického zdraví, monogamie, absence příbuzenského vztahu a 18 let věku musí kvůli etickému i právnímu hledisku vždy zůstat zachována!

Vyberte si jakékoli místo nebo způsob provedení obřadu a všechno ostatní nechejte na nás :)

Symbolický svatební obřad může proběhnout jako klasická svatba, včetně účasti svatebních hostů, kteří mohou, ale také nemusí vědět, že se nejedná o "pravou svatbu," dodržení všech tradic atd., nebo také v soukromí = např. svatba jen za účasti vás a oddávajícího, případně vás, svědků a oddávajícího.

Jediné, co musíte doložit, je platný oddací list. V případě, že oddáni nejste a chcete využít této služby, informujte se na možnost jejího využití individuálně. Předem ale upozorňuji, že v žádném případě nejsme ani já, ani kdokoli z mých spolupracovníků, ochotni porušit podmínky dané právním řádem České republiky.


Cena služby:
- účast koordinátora tj. "oddávajícího" + "matrikářky" v den svatby od CZK 5 000,-
- příprava symbolického svatebního obřadu - sepsání unikátního proslovu oddávajícího CZK 200,- / hod.
- cestovné 8 Kč/km (počítá se z Prahy či Hranic na Moravě)

V ceně 5 000 Kč je zahrnuto:
- sepsání proslovu pro oddávajícího
POZN.: Tvoříme jej dle jedné z našich předpřipravených šablon, avšak na základě Vámi dodaných osobních ifnormací. Dotazník k proslovu Vám při spolupráci na SSO zašleme.
- účast "oddávajícího
- účast matrikáře či matrikářky
- kompletní zajištění koordinace obřadu od nástupu k oltáři po odchod špalírem (uličkou)

V případě cizojazyčného obřadu je nutno k ceně připočítat 1 500 – 2 000 Kč za cizojazyčného oddávajícího či překladatele. Máte-li zájem o rodilého mluvčího či soudního tlumočníka, cena se řídí jejich platnými ceníky ;)