Falešný svatebčan

Nezřídka se na svatbách můžeme setkat s tím, že někteří hosté (většinou ti vyššího věku), prosedí celou hostinu u stolu, a zatímco se ostatní baví, jim často nezbývá, než jen vzpomínat. "Falešný svatebčan" je unikátní, inovátorské a chytré řešení této společensky nepříjemné situace.

Jedná se v podstatě o profesionálního společníka (ať už muže nebo ženu), který má za úkol se po celý večer věnovat těmto Vámi předem vytipovaným lidem. Bude se smát vtipům Vašeho strýčka nebo třeba zasněně poslouchat příběhy z mládí Vaší babičky.


JAK SLUŽBA FUNGUJE?

1. Sdělíte nám svou představu o tom, kdo by měl tuto funkci vykonávat
(muž, žena, vzhled, věk, vzdělání, zájmy...)

2. Z nabídky si vyberete ideálního kandidáta
(kandidáti se rekrutují většinou z řad vysokoškoláků a mají zkušenosti s prací promotéra)

3. Informujete jej o vašich představách, poměrech ve vašich rodinách, příbuzenských vztazích a nastíníte přehled
témat, o kterých si s dotyčným/i může (nebo naopak nesmí) povídat

4. Smluvíte si dobu a čas (od-do) působení na vaší svatbě; případné delší setrvání lze domluvit operativně přímo
na místě sv. hostiny

5. Využíváte jeho služeb :)

Vybraný kandidát po celou dobu vystupuje jako váš dávný známý ze školy/práce. Nemusíte se obávat, že by jeho / její účast přinesla výdaje navíc. Záleží jen a jen na vás, jak dlouho se "falešný svatebčan" na svatbě zdrží a zda mu povolíte, aby se na hostině také stravoval, aktivně se účastnil svatebního veselí atd.

Cena: 250 CZK / hod.